POZ

Sprawdź jakie świadczenia oferujemy

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

  • Badania i poradę lekarską
  • Opiekę profilaktyczną
  • Działania diagnostyczne
  • Szczepienia ochronne
  • Pielęgnacja chorych
  • Okresowe badania dzieci i młodzieży – badania bilansowe
  • Wizyty u obłożnie i przewlekle chorych
  • Orzekanie o stanie zdrowia
  • Pielęgniarstwo w miejscu nauczania i wychowania

Obejmujemy opieką 6200 pacjentów.
Realizujemy opiekę pielęgniarską w domu chorego.

Nasze pielęgniarki rodzinne mają do dyspozycji samochody służbowe